Czym się zajmujemy?

logo-fundacji Fundacja Sportów Lotniczych im. Edwarda Makuli została założona w 2008 roku w Katowicach.

Celami statutowymi naszej Fundacji są:

  • popularyzacja lotnictwa
  • wspieranie szkolenia lotniczego młodzieży
  • wspieranie rozwoju sportów lotniczych
  • pielęgnowanie tradycji lotnictwa polskiego

Naszą działalność opieramy w dużej mierze na członkach i zasobach Aeroklubu Śląskiego. Podopiecznymi naszej Fundacji mogą zostać piloci wykazujący się zaangażowaniem i wynikami sportowymi. Osoby takie mogą liczyć na dofinansowanie wyczynowego szkolenia lotniczego. Pomożemy także dofinansowując trening sportowy oraz udział zawodników w lotniczych imprezach sportowych. Można na nas także liczyć przy zakupie sprzętu na potrzeby sportów lotniczych. Jesteśmy nastawieni przede wszystkim na współpracę z młodymi ludźmi, którzy chcą robić coś więcej niż zwykłe rekreacyjne latanie w klubie.

Władze fundacji

Rada:

  • Szymon Podkański – Przewodniczący

Zarząd:

  • Artur Rutkowski – Prezes
  • Barbara Labus – Członek
  • Michał Stolorz – Członek