Fundacja Makuli członkiem wspierającym Aeroklubu Polskiego

23. Lutego br. Fundacja Sportów Lotniczych im. Edwarda Makuli, uchwałą zarządu, została przyjęta w poczet członków wspierających Aeroklubu Polskiego. Współpraca naszych organizacji oznacza m.in., że w zamian za wsparcie Aeroklubu Polskiego składką członkowską Fundacja uzyska możliwość pozyskiwania środków z 1% odpisu podatkowego za pośrednictwem AP. Mamy także nadzieję, że bycie członkiem Aeroklubu Polskiego zwiększy rozpoznawalność naszej Fundacji i przysporzy nam zarówno beneficjentów jak i darczyńców.